Nowości
 

Bardzo ważne klasa II i III!!!!

13-01-2021
zaliczenie semestru dla klas II, III 

Słuczacze wszystkich klas mają obowiązek w dniu 16 stycznia 2021r. dostarczyć do szkoły do godziny 10:30 swoje zaległe prace kontrolne oraz zestawy egzaminacyjne.

O godzinie 12:30 odbędzie się w tym dniu Rada Pedagogiczna która podejmnie uchwałę o klasyfikacyji semestralnej za I półrocze roku szk. 2020/2021.