Nowości
 

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Ogłasza  nabór do klasy I i II w 2018r.

Słuchaczu : jeśli masz ukończone 18 lat lub kończysz w tym roku zapraszamy do naszej szkoły

DAJ SOBIE SZANSĘ PRZED ZMIANĄ PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH, to ostatni rok przed zmianą z trzech na cztery lata !!!!!!!!!!!

Czas trwania nauki: 2lata dla słuchaczy, którzy ukończyli ZSZ lub niepełne średnie:

 3 lata dla słuchaczy, którzy ukończyli 8-śmio klasową szkołę podstawową lub gimnazjum;

CO ZYSKUJESZ:

PAŃSTWOWĄ MATURĘ NIEPŁATNĄ!!! MASZ OTWARTĄ DROGĘ NA KAŻDY KIERUNEK STUDIÓW!!!

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SYSTEMIE ZAOCZNYM (SOBOTA I NIEDZIELA, CO DWA TYGODNIE).

BEZPŁATNIE OTRZYMASZ: ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną.

Składanie dokumentów odbywa się w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich w dniach:

  • 31 sierpień 2018r w godz. 11.00 - 14.00; oraz 08,09,22,23 wrzesień i 06,07,27,28 październik 2018r.   w godz. od 8.30 do 14.30

 

W razie wątpliwości nie wahaj się zadzwoń! - 519 101 609Warunki przyjęcia:

 

  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie na maila szkoły (szkoldladoroslychnlobs@gmail.com).

  2. Po wysłaniu formularza, należy w ciągu 14 dni zgłosić się z kompletem dokumentów do sekretariatu szkoły, gdzie dokończona zostanie rejestracja.

 

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum lub 8-mio klasowej szkoły podstawowej,
  • dowód osobisty,
  • dwa zdjęcia,
  • wpisowe - 200 zł

UWAGA !
Niezgłoszenie się w wymaganym terminie (14 dni) spowoduje usunięcie danych kandydata z systemu.