Nowości
 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2019 R.

Część pisemna egzaminu maturalnego – godzina 9:00

06.05.2019r. (poniedziałek)

 

Język polski - PP

07.05.2019r. (wtorek )


Matematyka-PP

08.05.2019r. (środa)

 

Język angielski-PP

16.05.2019r. (czwartek)

 

język rosyjski - pp


Część pisemna egzaminu maturalnego – godzina 14.00

10.05.2019r. (piątek )

20.05.2019r. (poniedziałek )

wiedza o społeczeństwie - PR

historia - PR


 

 04 lipca 2019r. jest datą wydania świadectw dojrzałości od  godziny 10:00 - 12:00.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM.

 

Część pisemna – 20 sierpnia 2019r. (wtorek), godz. 8.30

Część ustna – 20-21 sierpnia 2019 r.

 

 

10 września 2019 r.  jest to data wydania świadectw z egzaminu maturalnego poprawkowego.

 

HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH -  MAJ 2019R.

 

Lp.

Przedmiot

Data

Godziny

1.

 

Język polski

 

 

 

 

2.

 

Język angielski