Nowości
 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2020 R.

Część pisemna egzaminu maturalnego – godzina 9:00

04.05.2020r. (poniedziałek)

 

Język polski - PP

05.05.2020r. (wtorek )


Matematyka-PP

06.05.2020r. (środa)

 

Język angielski-PP

14.05.2020r. (czwartek)

 

język rosyjski - pp


Część pisemna egzaminu maturalnego – godzina 14.00

08.05.2020r. (piątek )

18.05.2020r. (poniedziałek )

wiedza o społeczeństwie - PR

historia - PR


 

 03 lipca 2020r. jest datą wydania świadectw dojrzałości od  godziny 15:00 - 17:00.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM.

 

Część pisemna – 25 sierpnia 2020r. (wtorek), godz. 8.30

Część ustna – 25-26 sierpnia 2020 r.

 

 

11 września 2020 r.  jest to data wydania świadectw z egzaminu maturalnego poprawkowego.

 

HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH -  MAJ 2020R.

 

Lp.

Przedmiot

Data

Godziny

1.

 

Język polski

 

 

 

 

2.

 

Język angielski