Nowości
 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2021 R.

Część pisemna egzaminu maturalnego – godzina 9:00

04.05.2021r. (wtorek)

 

Język polski - PP

05.05.2021r. (środa )


Matematyka-PP

06.05.2021r. (czwartek)

 

Język angielski-PP 

17.05.2021r. (poniedziałek)


Historia - pr

 

 

 


Część pisemna egzaminu maturalnego – godzina 14.00

 

11.05.20201r. (wtorek)

 


 

Wiedza o społeczeństwie - PR

 


 

 05 lipca 2021r. jest datą wydania świadectw maturalnych od  godziny 15:00 - 17:00.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM.

 

Część pisemna – 24 sierpnia 2021r. (wtorek), godz. 09:00

 

 

 

10 września 2021 r.  jest to data wydania świadectw z egzaminu maturalnego poprawkowego.

 

USTNE EGZAMINY MATURALNE W MAJU  2021R. 

 

 

Przedmiot 

 

Data  Godzina