Nowości
 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2022 R.

Część pisemna egzaminu maturalnego – godzina 9:00

04.05.2022r. (środa)

 

Język polski - PP- czas trwania  egzaminu 170 minut

05.05.2022r. (czwartek )


Matematyka-PP- czas trwania egzaminu 170 minut

06.05.2022r. (piątek)

 

Język angielski-PP - czas trwania egzaminu 120 minut

  

 

 


Część pisemna egzaminu maturalnego – godzina 14.00

 


 

 

 


 

 04 lipca 2022r. jest datą wydania świadectw maturalnych od  godziny 11:30 - 14:30.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM.

 

Część pisemna – 23 sierpnia 2022r. (wtorek), godz. 09:00

 

 

 

09 września 2022 r.  jest to data wydania świadectw z egzaminu maturalnego poprawkowego.

 

USTNE EGZAMINY MATURALNE W MAJU  2022R. 

 

 

Przedmiot 

 

Data  Godzina