Nowości
 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2023 R.

Część pisemna egzaminu maturalnego – godzina 9:00

04.05.2023r. (czwartek)

 

Język polski - PP

05.05.2023r. (piątek )


Język angielski-PP

08.05.2023r. (poniedziałek)

 

Matematyka-PP 

  

 

 


Część pisemna egzaminu maturalnego – godzina 14.00

 


 

 

 


 

 07 lipca 2023r. jest datą wydania świadectw maturalnych od  godziny 11:30 - 14:30.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM.

 

Część pisemna – 22 sierpnia 2023r. (wtorek), godz. 09:00

 

 

 

08 września 2023 r.  jest to data wydania świadectw z egzaminu maturalnego poprawkowego.

 

USTNE EGZAMINY MATURALNE W MAJU  2023R. 

 

 

Przedmiot 

 

Data  Godzina