Nowości
 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2024 R.

Część pisemna egzaminu maturalnego – godzina 9:00

07.05.2024r. (wtorek)

 

Język polski - PP

08.05.2024r. (Środa )


Matematyka-PP

09.05.2024r. (czwartek)

 

Język angielski -PP 

17.05.2024r. (piątek )


Geografia - PR

21.05.2024r. ( wtorek )


Historia - PR


Część pisemna egzaminu maturalnego – godzina 14.00

 


 

 

 


 

09  lipca 2024r. jest datą wydania świadectw maturalnych od  godziny 11:30 - 14:30.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM.

 

Część pisemna – 20 sierpnia 2024r. (wtorek), godz. 09:00

 

 

 

10 września 2024 r.  jest to data wydania świadectw z egzaminu maturalnego poprawkowego.

 

USTNE EGZAMINY MATURALNE W MAJU  2024R. 

 

 

Przedmiot 

 

Data  Godzina

J. POLSKI

 

J. ANGIELSKI