Nowości
 


Wykaz Kadry Pedagogicznej uczącej w naszej szkole
w roku szkolnym 2018/2019

 

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Marianna Turek

1.JĘZYK POLSKI mgr Monika Bagińska 
  mgr Teresa Borkowska
2. JĘZYK ANGIELSKI mgr Bogumiła Kurpiewska
3. HISTORIA mgr Dorota Turek - Zdziebłowska
4. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE mgr Krzysztof Turek
 5. MATEMATYKA mgr Marianna  Turek
6. FIZYKA mgr Joanna Maluchnik
7. CHEMIA mgr Joanna Maluchnik
8. BIOLOGIA mgr Zofia Truszkowska
9. PRZYRODA mgr Ewa Strzelczak
10. GEOGRAFIA mgr Marianna Kaczyńska
11. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI mgr Marianna Kaczyńska
12. INFORMATYKA mgr Mirosław Zaremba